ComputerSalg.se
FBAC4895-B52C-4E03-B099-A6A8F8B8017B Created with sketchtool. 706D6907-81E1-46A2-B8F9-7B702A1EF2C7 Created with sketchtool. 6A870209-E7F5-44F5-A66F-09E20C85A0DC Created with sketchtool. 0BB04D6C-A9AB-4913-BF4F-5A23954E68E1 Created with sketchtool. 501E26C7-66C1-4DAA-B740-6CFAF55A1B39 Created with sketchtool. C105F7D3-D5EE-43C9-9EE8-05CC42B296D4 Created with sketchtool. D94689D8-7CBB-41C8-AC06-F79D81FF82D5 Created with sketchtool. DA4C7ED9-2512-4D52-94F0-92800F2A6E04 Created with sketchtool. 42E133FD-828F-4CF4-A0BF-560014487A57 Created with sketchtool. F52D9745-4BFD-4506-BEEF-630FD09EF2D9 Created with sketchtool.

Fraktkostnader

Varje produkt har en individuell fraktkostnad och du kan alltid hitta den exakta fraktkostnaden under priset på produktsidan och det samlade priset visas när du går till korgen. I korgen kan du se den samlade fraktkostnaden, innan du genomför beställningen.
Du kan alltid se de olika leveransalternativen för den enskilda varan under priset på produktsidan.

Den samlade fraktkostnaden kan du se när du går till korgen.
Om det är fri frakt*, levereras det med Bring till närmaste ombud
*Detta gäller endast privatköp.
*Detta gäller inte stora och tunga varor, som levereras med DHL.

OBS! Vi levererar inte till icke brofasta öar.

Villkor:
Vi erbjuder leverans med Bring, DHL och Budbee. Leveranssättet som kan väljas beror dock på produkttypen. Stora och tunga varor levereras med DHL. Vi levererar inte till icke brofasta öar. Reklamationsbestämmelserna för leveranserna följer den använda transportörens bestämmelser*. Generellt sett bör en reklamation omedelbart göras till transportören gällande skador på en försändelse, annars kommer ansvaret för skadan att falla på mottagaren. Vid skador som inte är synliga måste en reklamation göras till transportören inom 7 arbetsdagar, och till oss, så att vi kan hjälpa till med att klara upp reklamationen.

* Detaljerade reklamationsbestämmelser.

Utdrag ur PostNords villkor:
2.17 REKLAMATION
Reklamation ska göras inom de tidsgränser som anges i NSAB 2015. Förutom NSAB 2015 gäller att en reklamation i samtliga fall, inklusive vid en total förlust, måste göras inom senast sex (6) månader efter att PAKETET överlämnades till speditören. Om reklamationen inte görs inom tidsfristen, har kravet gått förlorat. Reklamationer ska skickas till speditören. Mer information om reklamationer finns på bring.se. och budbee.com.

Källa: Läs mer här

Utdrag ur NSAB 2015 som PostNord hänvisar till:
REKLAMATION §27
Anmärkning mot speditören skall framställas utan oskäligt dröjsmål. Vid synlig förlust, minskning av eller skada på gods skall anmärkning framställas omedelbart vid godsets mottagande, och i fall av förlust, minskning av eller skada på gods som ej är synlig (dold) ej senare än sju (7) kalenderdygn efter utlämnande av godset. Sker anmärkning ej enligt ovan har uppdragsgivaren bevisbördan för att förlust, minskning av eller skada på gods inträffat medan godset var i speditörens vård. Anmärkning avseende annat än skada på, minskning av eller förlust av gods skall ha framställts inom fjorton (14) dagar räknat från den dag då uppdragsgivaren fick eller borde ha fått kännedom om de omständigheter vilka utgör grunden för speditörens ansvar. Framställs ej sådan anmärkning förlorar uppdragsgivaren sin talerätt.

Källa: Läs mer här