ComputerSalg.se - online MEGAstore

Fraktkostnader

Varje produkt har en individuell fraktkostnad och du kan alltid hitta den exakta fraktkostnaden under priset på produktsidan och det samlade priset visas när du går till korgen. I korgen kan du se den samlade fraktkostnaden, innan du genomför beställningen.
Du kan alltid se de olika leveransalternativen för den enskilda varan under priset på produktsidan.

Den samlade fraktkostnaden kan du se när du går till korgen.
Om det är fri frakt*, levereras det med PostNord till närmaste ombud
*Detta gäller endast privatköp.
*Detta gäller inte stora och tunga varor som levereras med DHL.

Villkor:
Vi erbjuder leverans med PostNord, leveranssättet beror dock på produkttypen. Reklamationsbestämmelserna för leveranserna följer den använda transportörens bestämmelser*. Generellt sett bör en reklamation omedelbart göras till transportören gällande skador på en försändelse, annars kommer ansvaret för skadan att falla på mottagaren. Vid skador som inte är synliga måste en reklamation göras till transportören inom 7 arbetsdagar, och till oss, så att vi kan hjälpa till med att klara upp reklamationen.

* Detaljerade reklamationsbestämmelser.

Utdrag ur PostNords villkor:
2.17 REKLAMATION
Reklamation ska göras inom de tidsgränser som anges i NSAB 2015. Förutom NSAB 2015 gäller att en reklamation i samtliga fall, inklusive vid en total förlust, måste göras inom senast sex (6) månader efter att PAKETET överlämnades till PostNord Sverige. Om reklamationen inte görs inom tidsfristen, har kravet gått förlorat. Reklamationer ska skickas till PostNord Sverige. Mer information om reklamationer finns på postnord.se.

Källa: PostNord, Les mer her

Utdrag ur NSAB 2015 som PostNord hänvisar till:
REKLAMATION §27
Anmärkning mot speditören skall framställas utan oskäligt dröjsmål. Vid synlig förlust, minskning av eller skada på gods skall anmärkning framställas omedelbart vid godsets mottagande, och i fall av förlust, minskning av eller skada på gods som ej är synlig (dold) ej senare än sju (7) kalenderdygn efter utlämnande av godset. Sker anmärkning ej enligt ovan har uppdragsgivaren bevisbördan för att förlust, minskning av eller skada på gods inträffat medan godset var i speditörens vård. Anmärkning avseende annat än skada på, minskning av eller förlust av gods skall ha framställts inom fjorton (14) dagar räknat från den dag då uppdragsgivaren fick eller borde ha fått kännedom om de omständigheter vilka utgör grunden för speditörens ansvar. Framställs ej sådan anmärkning förlorar uppdragsgivaren sin talerätt.

Källa: dasp, Les mer her


;